Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. FIRE HIVE Marketing gaat daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat je rechten zijn is deze privacyverklaring opgesteld.

Over FIRE HIVE Marketing

FIRE HIVE Marketing is gespecialiseerd in online marketing. Hieronder staan alle contactgegevens op een rij.

Adres: Meeuwenlaan 65H (1021HV) Amsterdam

Website: https://firehivemarketing.com

E-mail: hey@firehivemarketing.com

Telefoonnummer: +316 28 97 49 50

KvK-nummer: 65553977

Btw-nummer: NL002489362B02

Welke persoonsgegevens worden verzameld

FIRE HIVE Marketing kan persoonsgegevens verzamelen van potentiële opdrachtgevers, opdrachtgevers, bezoekers van de website en partijen die rechtstreeks contact met FIRE HIVE Marketing opnemen. In dat geval kunnen de volgende gegevens worden verzamelen:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • Profielfoto;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Inlognamen en wachtwoorden voor jouw accounts (enkel wanneer je deze ten behoeve van een opdracht worden verstrekt);
 • Inlognaam en wachtwoord wanneer je een account aanmaakt op de website van FIRE HIVE Marketing (FIRE HIVE Marketing kan jouw wachtwoord overigens niet zien, maar omdat dit wel wordt geregistreerd via de website wordt het hier vermeld)
 • Identificatiegegevens (wanneer je gebruik maakt van je rechten met betrekking tot privacy);
 • Persoonsgegevens die je deelt met FIRE HIVE Marketing, omdat je bij bepaalde diensten afneemt.

Je bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer je de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden en kunnen we onze website niet beschikbaar maken aan je.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

FIRE HIVE Marketing verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer deze ongevraagd aan FIRE HIVE Marketing worden verstrekt, worden deze bijzondere persoonsgegevens zo snel mogelijk weer verwijderd.

Waarom persoonsgegevens worden verzameld

FIRE HIVE Marketing verzamelt persoonsgegevens altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor FIRE HIVE Marketing persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening van FIRE HIVE Marketing, waaronder het inplannen en voeren van kennismakingsgesprekken en het versturen van offertes;
 • Het aanmaken van een account op de website van FIRE HIVE Marketing en het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website;
 • Het opnemen van contact met jou, telefonisch, per mail of via social media;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief wanneer je je daarvoor inschrijft;
 • Het analyseren van het gebruik van de website en het type bezoeker;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met FIRE HIVE Marketing;
 • Het verifiëren dat je bent wie je zegt, wanneer je jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

Hieronder vind je de wettelijke bases waaronder FIRE HIVE Marketing gegevens verzamelt:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en FIRE HIVE Marketing;
 • FIRE HIVE Marketing heeft een wettelijke plicht de persoonsgegevens te verwerken.
 • FIRE HIVE Marketing heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met FIRE HIVE Marketing op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met FIRE HIVE Marketing op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot die van FIRE HIVE Marketing. Wanneer je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal er na jouw bezwaar worden gestopt hiermee. Verderop in deze privacyverklaring staat meer informatie met betrekking tot verwerking op basis van gerechtvaardigd belang.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. FIRE HIVE Marketing maakt gebruik van cookies om de website naar behoren te laten functioneren en om het gebruik van de website inzichtelijk te maken.

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maakt FIRE HIVE Marketing gebruik van Google Analytics, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics plaatst hiervoor analytische cookies. Google Analytics is door FIRE HIVE Marketing zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat wil onder andere zeggen dat Google Analytics niet jouw volledige IP-adres verwerkt en jouw gegevens niet deelt met (andere diensten van) Google. De statistieken kunnen in de VS worden opgeslagen. Google is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.

Sociale media

Op de website van FIRE HIVE Marketing staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Video

Op de website van FIRE HIVE Marketing kunnen mogelijk videobeelden worden getoond, bijvoorbeeld via embedded YouTube en Vimeo. Deze partijen kunnen gegevens van jou registreren, bijvoorbeeld wanneer jij de video afspeelt. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Deze partijen slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen er aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content worden getoond. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

De Consumentenbond biedt een stappenplan om cookies te verwijderen. Je kunt via de website Your Online Choices de instellingen voor interest based advertising aanpassen.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je toestemming jouw e-mailadres voor de toezending daarvan te gebruiken. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op de website van FIRE HIVE Marketing worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam, bedrijfsnaam en profielfoto. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als FIRE HIVE Marketing je persoonsgegevens openbaar maakt op de website zal dit altijd met jouw toestemming gebeuren. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht dan kan dit anoniem. Als je ingelogd bent op Squarespace dan wordt de reactie geplaatst onder jouw gebruikersnaam bij Squarespace met een link naar je website (als je dit hebt). Als je wilt weten hoe Squarespace omgaat met je persoonsgegevens, dan kan je daarvoor het privacybeleid van Squarespace raadplegen.

Je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier heeft FIRE HIVE Marketing een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien er niets anders mee wordt gedaan dan spam tegen te gaan, terwijl FIRE HIVE Marketing er een groot belang bij hebben onze website spamvrij te houden. 

Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met FIRE HIVE Marketing op te nemen per telefoon, e-mail of post. Onze contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Delen met derden

FIRE HIVE Marketing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Deze derden zijn in ieder geval:

 • De hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
 • De partij wiens CRM-software wordt gebruikt voor het registreren van (potentiële) opdrachtgevers;
 • De partij wiens software wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief;
 • De partij wiens diensten worden gebruikt voor het verzenden van e-mails;
 • De partijen die FIRE HIVE Marketing in staat stellen inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website;
 • De partij wiens software wordt gebruikt voor het boeken van afspraken en bijhouden van een agenda;
 • De partij wiens software wordt gebruikt voor de facturatie;
 • De partij die mogelijk wordt ingezet voor het incasseren van een vordering.

Met deze partijen zijn afspraken gemaakt over hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Het is mogelijk dat je gegevens buiten de EU worden opgeslagen. Wanneer je persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt, dan zal dit worden gedaan door een bedrijf dat is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Wanneer het een ander land betreft, dan hebben wij hiertoe schriftelijke afspraken gemaakt met de betreffende onderneming. Wanneer je dat wenst kan je inzage krijgen in deze schriftelijke afspraken door contact op te nemen met ons per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. 

Wanneer je een betaling doet via de website van FIRE HIVE Marketing, word je doorgestuurd naar de website van een betalingsprovider. Deze betalingsprovider is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij van jou verwerkt. Lees de privacyverklaring van de betreffende betalingsprovider voor meer informatie over hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Gerechtvaardigd belang

Soms heeft FIRE HIVE Marketing een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. 

Marketing

Als jij een dienst van FIRE HIVE Marketing afneemt, dan kan je na het leveren van de dienst benaderd worden met een aanbod van soortgelijke diensten, tenzij jij daar bezwaar tegen maakt. Op deze manier kan FIRE HIVE Marketing groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Je hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen

FIRE HIVE Marketing kan jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. FIRE HIVE Marketing heeft in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening van FIRE HIVE Marketing te leveren. Na afloop van de dienstverlening worden je persoonsgegevens nog 36 maanden bewaard, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je informatie bij FIRE HIVE Marketing opvraagt over de geleverde dienstverlening. Gegevens worden daarnaast bewaard voor het geval er een klacht of geschil ontstaat over de geleverde diensten.

Gegevens over het gebruik van de website worden gedurende 26 maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn gegevens met betrekking tot administratie en bedrijfsprocessen, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren. 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens maximaal 6 maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken bewaard. 

Beveiliging persoonsgegevens

FIRE HIVE Marketing houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door FIRE HIVE Marketing.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Om vast te kunnen stellen dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt kan je om identificatie worden gevraagd. Indien je daarvoor een identificatiedocument gebruikt dien je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie over je rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Klachten

Hoewel FIRE HIVE Marketing altijd haar zal doen om er bij een klacht samen met jou uit te komen, willen we je toch even wijzen op je recht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

Fire up your inbox!

Schrijf je in voor ‘No BS’ praktische marketingtips & Tricks 1x per maand